11/4/10

Huffman encoding and decoding using template

Huffman encoding  and decoding   using template

 This Hufffman using encoding  and decoding  of characters through iterating   within a  file of text

//in the name of allah
#include
#include
#include
#include"code_char.h"
#include"heap_class.h"
#include"heap.h"

using namespace std;
  int paus;
bool read_file(char* en_words,int *number,list *w){//this template must be used when we add to heap ,PQueue* heap(int * a)=0,int * number=0){
  fstream file;
  file.open(en_words,ios::in);
  if(!file)
    return false;
  //code_ch *w=new code_ch[200];
  file.seekg(0,ios::end);
  int end=file.tellg();
  file.seekg(0,ios::beg);
  int i=0;
  char ch;
  while(i
    file.seekg(i,ios::beg);
    file.read((char*)&ch,1);
    i++;
    //if(ch=='\n' ||  ch=='\13')
      //continue;
//       if(ch=='\13')
//     continue;
    if(!number[ch]){//if is not yet inserted to list
     
      code_ch *tmp=new code_ch;
      number[ch]++;
      tmp->ch=ch;
      tmp->number=number[ch];//later we update this
      w->push_back(*tmp);//w->push_front(tmp);///
    }
    else
      number[ch]++;
  }
  //updateing the numbers
  list::iterator p=w->begin();
  while(p!=w->end()){                                                                             ///point
    p->number=number[p->ch];
    p++;
  }
  //copy(w->begin(),w->end(),ostream_iterator(cout,""));
  return true;
}
code_ch * huffman(PQueue &p,int n){
  code_ch *x;//=new code_ch;
  code_ch *y;//=new code_ch;
  for(int i=1;i
    code_ch *z=new code_ch;
    z->left=x=&p.extractMin();
    z->right=y=&p.extractMin();
    z->number=x->number+y->number;
    p.insert(z);
  }
  return &p.extractMin();
}
//this function finds the code of eeach element in the huffman tree that i create.
void find_code(code_ch *h,int i=-1){///h is root
  i++;
  if(h->left!=NULL){
    for(int k=0;k
      if(h->code[0][k])
    h->left->code[0][k]=true;
      else
    h->left->code[0][k]=false;
    }
    h->left->code[0][i]=false;
    h->left->code_length=h->code_length+1;
    find_code(h->left,i);
  }
  if(h->right!=NULL){
    for(int k=0;k
      if(h->code[0][k])
    h->right->code[0][k]=true;
      else
    h->right->code[0][k]=false;
    }
    h->right->code[0][i]=true;
    h->right->code_length=h->code_length+1;
    find_code(h->right,i);
  }
}
//this function "mirizad" tree in     an array for useing when encodeing from file for each character we can find the element in the tree easily.
code_ch ** inar(code_ch *root){//,int tree_size){
  static code_ch **l=new code_ch*[200];//l[197] points to an element in the tree that its character is 'a'
  l[root->ch]=root;
  if(root->left!=NULL)
     inar(root->left);//,tree_size);
  if(root->right!=NULL)
     inar(root->right);//,tree_size);
  return l;
}
int get_size(code_ch *root){//returns number of bits
   static int size=0;
   if(root->left!=NULL)
     get_size(root->left);
   if(root->right!=NULL)
     get_size(root->right);
   if(!root->left || !root->right)
     size+=root->number*root->code_length;
   return size;//this is number of bits
 }
void encodeing(code_ch *root,char * en_file,code_ch **Arcode,int size){
  //cout<<"coming in incodeing"<
  fstream rfile,wfile;
  rfile.open(en_file,ios::in);
  wfile.open("encoded.txt",ios::out);
  if(!rfile || !wfile)
     throw runtime_error("cannot open the files...\n");
  rfile.seekg(0,ios::end);
  int end=rfile.tellg();
  rfile.seekg(0,ios::beg);
  int i=0,seek=0,j=0;
  char ch;
  //cout<<"declaring A"<
  bitArray A(size);
  //cout<<"this is size="<<
  //cout<<"after"<
  while(i
    rfile.seekg(i,ios::beg);
    rfile.read((char*)&ch,1);
    //cout<<<" ";
    //cout<<" "<
    for(j=0;jcode_length;j++){
      //cout<<"  j="<
      if(Arcode[ch]->code[0][j]){//if true
    //cout<<1;
    //cout<<" "<<1<<" ";
    A[j+seek]=true;
      }
      else{
    //cout<<0;
    //cout<<" 0 ";;
    A[j+seek]=false;
      }
    }
    seek+=j;
    //cout<<<"seek is:"<<
    //cout<
    i++;
  }
  i=0;
  while(i<=size/8+1){
    ch=(char)A.a[i];
    wfile.seekp(i,ios::beg);
    wfile.write(&ch,1);
    i++;
  }
  //wfile.write((char*)&A.a,size/8+1);                    ///point
  //cout<<"in file:"<<
  wfile.close();
  rfile.close();
  //cout<<"file closed"<
}
void inorderWalk(code_ch *root){
  if(root->left!=NULL)
    inorderWalk(root->left);
  cout<ch<<"  "<number<
  if(root->right!=NULL)
    inorderWalk(root->right);
}
void decoding(code_ch *root,int size){//very simple only read from file and if 0 go to left else go to right
//cout<<"coming into decodig"<
//cout<<"--------------------------------------------------size="<<
  code_ch *p=root;
  fstream rfile,wfile;
  rfile.open("encoded.txt",ios::in);
  wfile.open("decoded.txt",ios::out);
  //cout<<"after openning the files"<
  if(!rfile || !wfile)
     throw runtime_error("cannot open the files...\n");
  rfile.seekg(0,ios::end);
  int end=rfile.tellg();
  rfile.seekg(0,ios::beg);
  int i=0,j=0;
  char ch;
  //cout<<"before declaring A"<
  //cout<<"--------------------------------------------------size="<<
  bitArray A(size);
  //cout<<"--------------------------------------------------size="<<
  //cout<<5<
 
  //cout<<"root hehhhhhhhhhhhhhere :"<left->number<
  //cout<<"--------------------------------------------------size="<<
  i=0;
  while(i<=size/8+1){
    rfile.seekg(i,ios::beg);
    rfile.read(&ch,1);
    A.a[i]=(unsigned char)ch;
    i++;
  }
  rfile.seekg(0,ios::beg);
  i=0;
  while(i<=size){//while(!file.eof()){
 //cout<<"in while"<
    if(A[i]){//if it is true go to right
      //cout<<1;
      if(p->right!=NULL)
    p=p->right;
      else {
    wfile.seekp(j,ios::beg);
    wfile.write((char*)&p->ch,1);
    j++;
    p=root;
    continue;///point
      }
    }
    else{
     
      //cout<<"--------------before else"<
      //cout<<0;
      if(p->left!=NULL){
    //cout<<"in if of else"<
    p=p->left;
      }
      else {
    //cout<<"in else of it"<
    wfile.seekp(j,ios::beg);
    wfile.write((char*)&p->ch,1);
    j++;
    p=root;
    continue;///point
      }
     
    }
    i++;
  }
 // cout<<9<
  rfile.close();
  wfile.close();
  //cout<<10<
}
int main(int argc,char **argv){
  if(argc==1){
    cout<<"you haven't entered a file!  exiting..."<
    return 1;
  }
  listw;
  int *a=new int [200];//for saving the number of each ch
  for(int i=0;i<200;i++)
    a[i]=0;
  bool is_read=read_file(argv[1],a,&w);
  if(!is_read)
    throw runtime_error("cannot open the file you entered...\n");
  //cout<<"and the heap"<<
  PQueue p(w);
  code_ch *root=huffman(p,w.size());
  find_code(root);
  int size=get_size(root);
  //cout<<"this is size in the main:"<<
  code_ch ** Arcode=inar(root);//,int tree_size);
  char *coded;
  //cout<<"first puase:"<
  //cin>>paus;
  int paus1;
  encodeing(root,argv[1],Arcode,size);//encodeing(root,argv[1],Arcode,size);
  //cout<<" puase2:"<
  //cin>>paus;
  decoding(root,size);
  cout<<"tamam"<
  //cout<
  return 0;
} 

9 comments:


 1. شركة نقل أثاث بالمدينة المنورة
  تهتم الشركة أن تظل دائما في موضع الصدارة من حيث عدة نقاط وأهمها مستوي الخدمة الذي يتم تقديمه للعملاء لذلك توفر الشركة عدد كبير من الأجهزة الحديثة التي تستخدم في مجال نقل الأثاث المنزلي من مكان لآخر حيث توفر الشركة أفضل مجموعة من الروافع وسيارات النقل المتخصص لنقل الأثاث فقط فهي مقسمة من الداخل إلي عدد كبير من الأجزاء التي يتم رص الأثاث بداخلها بطريقة تحافظ علي الأثاث المنزلي ليتم النقل دون أي خدوش وذلك حرصا على مصلحة العميل في المقام الأول
  كما تقوم الشركة بتوفير عدد من العمال المدربين علي التعامل بحرفية كبيرة في فك وتركيب كافة أنواع الأثاث المنزلي حيث تعتمد الشركة في المقام الأول علي توفير عدد من النجارين المتخصصين في مجالهم حتي يمكن الإعتماد بشكل أساسي علي عليهم في تلك الأعمال كما تهتم الشركة بتوفير كافة التدريبات المختلفة لتقوم بتدريب العاملين بها علي كيفية العمل وإنجاز المهام باحتراف

  شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
  شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة
  شركة شراء اثاث مستعمل بالمدينة المنورة

  ReplyDelete
 2. تعتبر الشركة رائده في مجال مكافحه الحشرات بالمدينة المنورة فهي لا تتعامل مع الهواة بل مع متخصصين ففريق العمل نخبه من المختصين في مجال مكافحه الحشرات بجميع أنواعها والشركة تستخدم أحدث الاجهزه العالمية وأجهزه رش المبيدات صغيره الحجم للوصول إلي أضيق الاماكن بالأضافه إلي أنها تستخدم مبيدات حشرية مصرح بها من وزاره الصحة وليس هناك داعي لمغادره المنزل فالشركة تقوم بعمليه الرش والتطهير دون الحاجة لمغادره المنزل كما أن الشركة خصصت أرقام للتواصل مع عملائها الكرام للحجز أو الاستفسار كما أن الشركة تحطم الأسعار فهي تقدم أسعار خاصة لعملائها الكرام

  شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
  شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة
  شركة مكافحة فئران بالمدينة المنورة
  http://ahbabelmadina.com/شركة-مكافحة-الحشرات-بالمدينة-المنورة-055/
  شركة مكافحة النمل الابيض بالمدينة المنورة
  شركة مكافحة بق الفراش بالمدينة المنورة
  شركة مكافحة الصراصير بالمدينة المنورة
  شركة تمديدات الغاز المركزي للمنازل بجدة
  شركة تمديد الغاز المركزي بجدة

  ReplyDelete

leave me messege